Kiinteistön talous

Isännöimiemme taloyhtiöiden kirjanpitoa ylläpidetään sähköisillä kirjapito-ohjelmilla (Fivaldi). Tukena yrityksellä on tilitoimiston ammattitaitoinen henkilökunta,  

jolloin taloyhtiön taloutta pystytään hoitamaan suunnitelmallisesti ja vastikemaksut pystytään pitämään järkevällä tasolla. Lisäksi suurempien

hankkeiden rahoitussuun-nitteluun kiinnitetään erityistä huomioita. Toimistollamme on kiinteää yhteistyötä sekä HT- että KHT tilintarkastajien kanssa.